Sıkca Sorulan Sorular

ARSAN hisse senetleri hangi borsada işlem görmektedir?

Arsan hisse senetleri (BİST) Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Arsan hisse senedinin BİST Kodu nedir?

Arsan hisse senetleri BİST’te ARSAN kodu ile işlem görmektedir.

Arsan hisse senedinin BİST’te işlem gördüğü Pazar ve şirketin dahil olduğu endeksler hangileridir?

Arsan Tekstil hisse senetleri Ana Pazarda işlem görmektedir.

Dahil olduğu endeksler BIST ANA / BIST SINAİ / BIST TÜM / BIST TEKSTİL, DERİ / BIST TÜM-100

Arsan hisse senetleri ne zamandan beri işlem görmektedir?

Arsan hisse senetleri 02.07.1998 tarihinden itibaren BİST’te işlem görmektedir.

Arsan A.Ş. Finansal Raporları hangi standartlara göre hazırlanmaktadır?

Arsan Konsolide Finansal Raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan

Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS)  ve

SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak Finansal Tablolar hazırlanmaktadır.

Arsan A.Ş. hangi dönemlerde Finansal Raporlarını açıklamaktadır?

Arsan A.Ş. 3 aylık dönemler halinde Finansal Raporlarını açıklamaktadır.

Şirketin mali yılı hangi dönemi kapsamaktadır?

Şirketin mali yılı Ocak – Aralık dönemini kapsamaktadır.

Arsan A.Ş.’nin Bağımsız Denetçisi hangi firmadır?

Arsan A.Ş.’nin Konsolide Finansal Tablolarının denetimi Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve YMM A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.