Etik Kurallar Ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çalışma prensipleri ve sorumlulukları, etik ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir.

Kamuya açıklanan tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapılmaktadır.

Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyulmaktadır.

Etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun olarak şirket’in tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürü oluşturulmaya gayret edilmektedir.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız. Şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiklik, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız.Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.